אנחנו קונים – כי אנחנו רוצים, ואז…

אנחנו משתכנעים – שאנחנו צריכים,

במיתוג המוצר שלך נהפוך את הרצון לצורך

בעזרת ״פרמיית המותג״